Hybrid og elektrisk fremdrift

MANCRAFT leverer komplette fremdriftssystemer for hurtiggående fartøy i det profesjonelle markedet. MANCRAFTs kjernekompetanse er en omfattende forståelse av hvordan fremdriftssystemet til kommersielle fartøyer må konstrueres, kontrolleres, overvåkes og vedlikeholdes for å unngå driftsstans.

MANCRAFT har utviklet og patentert en høyeffektivt in-line parallellhybrid drivlinje. Vi leverer i samarbeid med underleverandører komplette hybridløsninger, inkludert Power Management system (PMS) og manøversystem (turn-key løsninger). Sammen med MAN’s SCR-system vil fartøyet tilfredsstille IMO Tier III utslippskrav til NOx.
Ulike driftsmodus for hybridsystemet:
Et fartøy er en hybrid hvis det bruker to eller flere energiformer til fremdrift. Kombinasjonen av dieselmotor og elektrisk permanent magnet motor (PMM) og batterier tillater ulike driftsmodus for en hybrid:

  • Dieselmodus – fremdrift bare med dieselmotoren. For transit i høye hastigheter.
  • Hybridmodus – både dieselmotor og elektrisk motor gir fremdriftskraft, elektrisk kraft blir hentet fra batteriene.
  • Elektrisk modus – fremdriftskraft kun fra elektrisk motor med energi hentet fra batterier, mens dieselmotoren kobles fra ved hjelp av en clutch.
  • Generatormodus – fremdrift med dieselmotoren hvor den elektriske motoren fungerer som en generator. Den leverer elektrisk strøm til fartøyets strøm-bus, og lader opp batteriene når det er nødvendig, med overskuddseffekt fra dieselmotoren.

Noen av fordelene med MANCRAFT sitt hybridsystem:

  • Full fleksibilitet i forhold til driftsområde og driftsprofil (ingen rekkevidde angst)
  • Unngå lokal forurensning i sensitive områder ved hjelp av ren elektrisk fremdrift.
  • Ny systemstruktur og overvåking for hvert operasjonmodus.
  • Forutsigbare driftsforhold og fremdriftsredundans med en høyeffektiv in-line drivelinje
  • Hver komponent er elektrisk isolert og dempet uavhengig av hverandre.
  • Enkel service på grunn av god tilgang til de separate komponentene.

Hvorfor velge MANCRAFT som leverandør av hybridløsning til ditt fartøy:
Vi hjelper deg med å utforme og spesifisere den mest optimale hybride fremdriftsløsningen, tilpasset ditt fartøy og operasjonsprofil.  Vår lange erfaring med fremdriftssystemer og solide underleverandører, sørger for at prosjektet går smertefritt fra prosjekteringsfasen til installasjon og prøvekjøring. MANCRAFT har velutstyrte testfasiliteter for forhåndstesting og verifisering, både av enkeltutstyr og komplett system i forkant av installasjon om bord i fartøyet, for å spare tid og redusere kostnader for kunde.
Fleksibilitet og skalerbarhet er sentrale elementer i hybridsystemet til MANCRAFT. Sluttbruker kan velge fremdriftsmotor, diesel, eller elektrisk etter driftsforhold og ønske. Systemet er også fleksibelt når det gjelder tilgjengelig infrastruktur i havn, med lademuligheter under overfart samt mulighet for plug-in lading i havn.

Vision of the fjords

MANCRAFTs egenutviklede parallelle hybridsystem, installert i Ship of the Year 2016 – M/S Vision of the Fjords, er et pioner hybridsystem som overgår markedsstandarden for fleksibilitet, støy, drivstoffeffektivitet, eksosutslipp og vibrasjonsstyring.

Vision of The Fjords har det første marine parallell-hybrid fremdriftssystemet av sitt slag, med nytenkende komponentsammensetning og avansert overvåking.

Systemet består av to drivlinjer med MAN D2862LE422 (749 kW / 2100 rpm) dieselmotor, elektrisk motor og generatorkombinasjon med fleksible koblinger på hver side. Hver drivlinje har også integrert avansert måleutstyr for dreiemoment, og overvåking for hvert driftsmodus. Dieselmotoren og den elektriske motoren kan sammen eller uavhengig drive propellene, noe som sikrer systemredundans.

Diesel motoren:
MAN dieselmotoren har et overskudd av kraft ved høyt turtall, og kan derfor levere overflødig energi til generatoren som lader opp batteriene under seilas.

Elektromotoren:
Den elektriske motoren er en permanent magnet synkronmotor som kan fungere som generator eller elektrisk motor avhengig av driftsforhold og ønske. Den elektriske motoren er vannkjølt og veldig stillegående, da den opererer på et relativt lavt turtall sett i el-motor sammenheng. El-motoren har integrert jordingssystem og isolasjon.

Koblingssystemet:
Fleksible ledd i hver ende av elektromotoren eliminerer torsjonsspenninger i drivlinjen og vibrasjoner om bord – dermed øker passasjerkomforten.

Fleksibilitet i drift:
Den akkumulerte energien i batteriene kan brukes som den eneste kraftkilden, ettersom dieselmotoren kan kobles av når som helst. Dette muliggjør lydløs bevegelse under sightseeing, og i havner så vel som under normale kjøreforhold. Batteriene alene kan drive båten i flere timer (avhengig av størrelse kWh), og kan lades i havn om ladeinfrastruktur er tilgjengelig eller ved hjelp av dieselmotorene under transit.

Les MAN Engine’s omtale av det innovative fremdriftssystemet designet av MANCRAFT her:

Samarbeidspartnere hybrid