MANCRAFT AS

LOCATION

Besøksadresse

Espehaugen 60
5258 Blomsterdalen
Norway

ADDRESS

Postadresse

Postboks 14
5868 Bergen
Norway

Om oss

MANCRAFT AS leverer komplette fremdriftssystemer til det profesjonelle markedet fra propeller til bropult.

Kjernekompetansen til MANCRAFT AS er en helhetlig forståelse for hvordan fremdriftssystemet for hurtiggående yrkesbåter må designes, overvåkes og vedlikeholdes for å unngå nedetid hos brukerne.

MANCRAFT AS arbeider tett sammen med motorfabrikanten MAN i Nürnberg, båtdesignere, verft, koblingsprodusenter, girprodusenter, propellerprodusenter og sluttkunder. Målsetningen er hele tiden å tilby den optimale fremdriftsløsningen for hvert enkelt fartøy.

Våre hovedfokus er åpenhet, ærlighet og innovasjonskraft, kombinert med en dynamisk organisasjon.

Kontakt oss

Slik melder man ifra om skader/hendelser:

Slik går du frem ved en innmelding av skade (gjelder også for evt. reklamasjonshenvendelser):

  1. Ta kontakt med MANCRAFT AS på telefon (+47) 55 11 40 00 eller email: office@mancraft.no, og informer om hendelsen. Ved behov for umiddelbar teknisk assistanse må fartøyets kontaktinformasjon, fartøyets lokasjon og aktuell kontaktperson oppgis. Meldingen videreformidles straks til tekniker som vil ta kontakt med fartøyet for bistå med å finne en teknisk løsning.
  2. Skademeldingsskjema må fylles ut og sendes inn til MANCRAFT senest innen en uke etter hendelsen. Skademeldingsskjema finnes vedlagt i oppstartsdokumentasjonen til fartøyet, ellers kan det også tilsendes på email eller lastes ned fra vår nettside: https://mancraft.no/kontakt-oss/
  3. Når skademeldingsskjema er lastet ned og ferdig utfylt sendes det til email: office@mancraft.no for registrering. Herfra opprettes sak, for videre intern håndtering.
  4. Som kunde vil du bli kontaktet så snart skaden er registrert, med tilbakemelding på om henvendelsen vil dekkes av leverandørs garanti eller ikke. Dersom saken dekkes av leverandørs garanti bes kunde om å sende inn ytterligere nødvendig dokumentasjon.
  5. Vi ber om at all relevant dokumentasjon (bilder, utlegg, fakturaer, fraktbrev, kopi av korrespondanse, m.m.) snarest sendes inn email: office@mancraft.no.
  6. Alle skadedeler må sendes i retur til MANCRAFT AS.

Korrekt og oversiktig behandling av skademeldinger forutsetter at du som kunde skriftlig formidler nødvendig informasjon på en tydelig måte innenfor en rimelig tidsperiode.

MANCRAFT AS arbeider kontinuerlig med å forbedre prosessen for innmelding og håndtering av skader og evt. reklamasjoner.