MANCRAFT AS

Besøksadresse

Espehaugen 60
5258 Blomsterdalen
Norway

Postadresse

Postboks 14
5868 Bergen
Norway

Om oss

MANCRAFT AS leverer komplette fremdriftssystemer til det profesjonelle markedet fra propeller til bropult.

Kjernekompetansen til MANCRAFT AS er en helhetlig forståelse for hvordan fremdriftssystemet for hurtiggående yrkesbåter må designes, overvåkes og vedlikeholdes for å unngå nedetid hos brukerne.

MANCRAFT AS arbeider tett sammen med motorfabrikanten MAN i Nürnberg, båtdesignere, verft, koblingsprodusenter, girprodusenter, propellerprodusenter og sluttkunder. Målsetningen er hele tiden å tilby den optimale fremdriftsløsningen for hvert enkelt fartøy.

Våre hovedfokus er åpenhet, ærlighet og innovasjonskraft, kombinert med en dynamisk organisasjon.

Kontakt oss

Forhandlere

MANCRAFT’s servicepersonell har lang erfaring innen service og feilsøking, og er tilgjengelig for reiseoppdrag over hele landet. I tillegg har vi et forhandlernettverk som står klar til å hjelpe kunder direkte i nærheten av der de er.
Bergen

MANCRAFT AS

Svolvær

Skarvik AS

Oslo

Vollen Slipp AS

Telefon: 66 90 44 66

E-post: service@vollenslipp.no

Besøk hjemmeside

Slik melder man ifra om skader/hendelser:

Slik går du frem ved en innmelding av skade (gjelder også for evt. reklamasjonshenvendelser):

  1. Ta kontakt med MANCRAFT AS på telefon (+47) 55 11 40 00 eller email: office@mancraft.no, og informer om hendelsen. Ved behov for umiddelbar teknisk assistanse må fartøyets kontaktinformasjon, fartøyets lokasjon og aktuell kontaktperson oppgis. Meldingen videreformidles straks til tekniker som vil ta kontakt med fartøyet for bistå med å finne en teknisk løsning.
  2. Skademeldingsskjema må fylles ut og sendes inn til MANCRAFT senest innen en uke etter hendelsen. Skademeldingsskjema finnes vedlagt i oppstartsdokumentasjonen til fartøyet, ellers kan det også tilsendes på email eller lastes ned (link under).
  3. Når skademeldingsskjema er lastet ned og ferdig utfylt sendes det til email: office@mancraft.no for registrering. Herfra opprettes sak, for videre intern håndtering.
  4. Vi ber om at all relevant dokumentasjon (bilder, utlegg, fakturaer, fraktbrev, kopi av korrespondanse, m.m.) snarest sendes inn email: office@mancraft.no.
  5. Alle skadedeler må sendes i retur til MANCRAFT AS.

Korrekt og oversiktlig behandling av skademeldinger forutsetter kunde skriftlig formidler nødvendig informasjon på en tydelig måte.

Samarbeidspartnere

Enhver suksess er avhengige av gode støttespillere. Vi jobber helhetlig med våre samarbeidspartnere og leverandører, og sammen sørger vi for kvalitet i alle ledd fra prosjektering til oppstart. Vi prioriterer å jobbe med bedrifter som støtter opp under våre verdier, samt vårt ønske til å levere en best mulig løsning for våre kunder.
Vi arbeider tett sammen med motorfabrikanten MAN i Nürnberg, båtdesignere, verft, koblingsprodusenter, girprodusenter, propellerprodusenter og sluttkunder. Målsetningen er hele tiden å tilby den optimale fremdriftsløsningen for hvert enkelt fartøy.

Her ser du en oversikt over våre hovedsamarbeidspartnere og leverandører