MAN generatorsett - Marine Genset

MANCRAFT tilbyr MAN marine generatorsett for de fleste fartøy og applikasjoner, fra diesel-elektrisk fremdrift og hybridløsninger til strømaggregat i store fiskefartøy. MAN generatorsett kan også benyttes som strømaggregat offshore, og i landbaserte applikasjoner som datasentre og industrianlegg.

Våre MAN genset leveres i ytelser fra 190kW opp til 800kW.

Vi tilpasser generatorsettet til kundens ønskede applikasjon og leverer en nøkkelferdig løsning.

MANCRAFT leverer også alt av reservedeler og service til ditt MAN generatorsett.

Den effektive MAN motorkonstruksjonen gir en kompakt generatorsettpakke, noe som er en bedre plass om bord i fartøyet.

Alle MAN generatorsettene tilfredsstiller IMO tier II.  For å redusere utslipp kan generatorsettene leveres med integrert MAN SCR-system slik at de oppfyller IMO tier III.

Applikasjoner for MAN generatorsett:

  • Marine genset (hjelpemotor)
  • Diesel-elektrisk fremdrift
  • Hybridløsninger
  • Nødaggregat / nødstrøm
  • Strømaggregat

 

Under er en oversikt over ytelsene vi tilbyr for MAN Marine genset:

Mer informasjon og spesifikasjoner finnes i MAN Genset brosjyren:
Les mer om MAN marine generatorsett her:
Genset overview