Nyheter

MAN Marine motorer godkjent for bruk av fornybar diesel

1-40

Kunder med MAN Marine motorer kan nå kan nå erstatte konvensjonell petroleumsbasert diesel med “grønn” eller fornybar diesel.

Med fornybar diesel menes diesel som er produsert fra avfall og rester av animalsk og vegetabilsk opprinnelse, celluloseholdig biomasse som avlingsrester, men også hydrogenbehandlede vegetabilske oljer (HVO).

Dette gjelder den hele MAN Marine motorporteføljen (MAN D2862, D2868, D2676) for yachter og arbeidsbåter.

Forbrenning av fornybar diesel slipper ut omtrent 30 % færre partikler og omtrent 10 % mindre nitrogenoksid (NOx). “Fornybar diesel sørger for renere forbrenning med færre utslipp.

Les mer om denne nyheten her: