Nyheter

MAN Marine motorer godkjent for bruk av fornybar diesel

MAN Marine motorer
MAN Marine motorer
  • MAN motorer er godkjent for 100% bruk av avansert biodrivstoff (f.eks. HVO100)
  • Med MAN integrert SCR-system oppnås utslippsstatus IMO Tier III (eksosrensing)
  • Unngå økonomisk og teknisk risiko – velg en velprøvd fremdriftsteknologi
  • MAN motorer med avansert biodrivstoff i hurtigbåter kan allerede i dag redusere utslipp med 80-90 %

Kunder med MAN Marine motorer kan nå kan nå erstatte konvensjonell petroleumsbasert diesel med “grønn” fornybar diesel.

Med fornybar diesel menes diesel som er produsert fra avfall og rester av animalsk og vegetabilsk opprinnelse, celluloseholdig biomasse som avlingsrester, men også hydrogenbehandlede vegetabilske oljer (HVO100).

Dette gjelder den hele MAN Marine motorporteføljen (MAN D2862, D2868, D2676) for yachter og arbeidsbåter.

Avansert fornybart biodrivstoff sørger for renere forbrenning og slipper ut omtrent 30 % færre partikler og omtrent 10 % mindre nitrogenoksid (NOx).

Les mer om denne nyheten her: