MAN SCR - IMO TIER III

MANCRAFT AS leverer MAN motorer med etterbehandlingssystem for eksosavgassene basert på selektiv katalytisk reduksjon (SCR), for NOx-reduksjon.

MAN har utviklet et meget effektivt katalysatorssystem, som er markedsledende for marine applikasjoner når det kommer til både vekt og størrelse. MAN-motoren er programmert og tilpasset for samkjøring med MAN SCR-systemet. Det injiseres hele tiden den optimale mengden av urea, basert på en rekke av motorens driftsparametre.

Med SCR-teknologien fra MAN kan man oppnå store NOx reduksjoner, opptil 80 % reduksjon sammenlignet med en konvensjonell diesel motor (IMO Tier II).

Fremdriftsanlegg levert av MANCRAFT som kombinerer MAN motorer og MAN SCR-etterbehandlingssystem oppfyller de nye utslippskravene som gjør seg gjeldende fra 01.01.2021 ( IMO TIER III – NOx).

MANCRAFT har god erfaring med å hjelpe kunder å søke og få innvilget økonomisk støtte i forbindelse med ombygging til miljøvennlige fremdriftsløsninger, inkludert MAN SCR.

Se våre referanseprosjekter med installasjon av MAN SCR-system i både nye fartøy og remotorisering av eksisterende fartøy.
Les mer om MAN Marine SCR system her:
MAN SCR
MAN SCR
MAN Marine SCR system er fullstendig fleksibelt i forhold til plassering og utforming, slik at det kan passe inn i de aller fleste maskinrom.

Dette er en ideell løsning for re-motorisering av eksisterende fartøy.

MANCRAFT referanse – 2 x MAN V12 749kW / 2100 RPM med SCR

En komplett oversikt over MAN-motorene, inkludert hvilke motorer som er kompatible med SCR, finnes i MAN katalogen: