Ofte stilte spørsmål

Hva betyr hybrid?

Hybrid betyr at energien kommer fra flere kilder. Det kan for eksempel være diesel og elektrisitet (batteri). Innenfor fremdrift av skip virker hybrid fremdrift ved at man kan utnytte både elektrisk energi og diesel til å drive fartøyet fremover.

Hvordan virker hybrid?

Innenfor fremdrift av skip virker hybrid fremdrift ved at man kan utnytte både elektrisk energi og diesel til å drive fartøyet fremover. Det er vanlig med forskjellige operasjonsmoduser for båten; ren elektrisk fremdrift, diesel fremdrift (høy fart), generator modus, boost modus, peak shaving, etc.

Hva er scr?

Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) er et middel for å omdanne nitrogenoksider, også referert til som NOx ved hjelp av en katalysator til diatomisk nitrogen (N2) og vann (H2O). MANCRAFT AS leverer MAN motorer med etterbehandlingssystem for eksosavgassene basert på selektiv katalytisk reduksjon (SCR), for NOx-reduksjon til IMO Tier III nivå.

Hva er IMO Tier III?

Krav til NOx-utslipp fra International Maritime Organization (IMO). Gjelder for alle kommersielle marine motorer over 130 kW, innenfor visse områder. Fra 01.01.2021 må alle nybygg og større re-motoriseringer innfri krav på < 2 g NOx / kWh.

Hvordan oppfyller man IMO Tier III?

Ved å ha motorer med utslippsverdier som innfrir krav på < 2 g NOx / kWh. Dette kan oppnås med ulike løsninger, blant annet dieselmotor m/SCR, hybrid med dieselmotor m/SCR, hel-elektrisk, hydrogen fremdrift. Den mest kostnadseffektive, vekt- og plassbesparende løsningen er per i dag for re-motorisering er MAN dieselmotor med SCR.

Hvor mye kan man spare ved installasjon av SCR-rensing?

Ved re-motorisering til MAN dieselmotor med SCR (IMO Tier III) reduseres NOx-utslipp med opptil 80% sammenlignet med eldre motorer (IMO Tier II)

NOx-fond medlemmer kan få dekket inntil 70% av totalkostnader ved ombygging til nytt fremdriftsanlegg med SCR. MANCRAFT er behjelpelig med søknadsprosessen opp mot NOx-fondet. En re-motorisering til nye MAN-motorer med SCR ombygging er en enkel ombygging for få en grønn profil. Installasjonen sørger for NOx-utslipp i henhold til IMO-krav, samt lavere dieselforbruk og den frigjør plass i maskinrom ved blant annet fjerning av lydpotter.

Hvordan virker en elektrisk motor?

En elektrisk motor omformer elektrisk energi til mekanisk energi i form av roterende eller lineær bevegelse. De fleste elektriske motorer opererer gjennom samspillet mellom motorens magnetfelt og elektrisk strøm i en ledningsvikling for å skape kraft i form av dreiemoment påført motorens aksel.

Hvor mange skip har nå installert batterier for fremdrift?

Det er mange skip som har installert batterier for fremdrift. I ferge-segmentet jobbes det kontinuerlig for å omgjøre fremdriften fra dieselmekanisk til elektrisk. Om et fartøy kan opereres elektrisk avhenger av flere faktorer, som f.eks. tilgjengelig infrastruktur, rutetabell (lengde og stopp) og rutehastighet.

Hvor stort batteri til båt?

Det kommer helt an på operasjonsprofilen til båten, altså hvor stor del av driften som ønskes å seile elektrisk. Videre spiller tilgjengelig ladeinfrastruktur og rutetabell en veldig stor rolle i dimensjoneringen av batterier til båter.

Hvordan fungerer en elektrisk motor?

I en elektrisk motor er den bevegelige delen rotoren, som dreier akselen for å levere den mekaniske kraften. Rotoren har vanligvis ledere lagt inn i den som fører strømmer, som statorens magnetiske felt utøver kraft på for å snu akselen. Alternativt har noen rotorer permanente magneter (permanentmagnet-motor), og statoren holder lederne. Rotorer med permanentmagneter gir høy virkningsgrad over en større driftshastighet og effektområde

Hva mener vi med virkningsgraden til en elektrisk motor?

Virkningsgrad er et mål på hvor effektiv en elektrisk motor er, altså hvor mye kraft den får ut i forhold til hvor mye energi den tar inn (tall mellom 0-1). Typisk vil virkningsgraden til en elektrisk motor være rundt 90 %, men permanentmagnet-motorer kan ha høyere virkningsgrad opp mot 96 %.

Hvilke frostvæsker er godkjent for MAN marine motorer?

For MAN marine motorer er det kun frostvæsker som oppfyller standard MAN 324 type NF som skal benyttes. Send oss en email til office@mancraft.no for å få mer informasjon om hvilke produkter og leverandører som oppfyller denne standarden.