Ofte stilte spørsmål

Hvordan bestiller jeg service eller reservedeler til min MAN motor?

Service eller deleforespørsler sendes til email: office@mancraft.no.

Du kan også ta kontakt på tlf: 55 11 40 00 eller fylle ut online bestillingsskjema under fanene “Service” eller “Reservedeler”.

Hvilke oljer er godkjent for MAN marine motorer?

For MAN marine motorer er det kun oljer som oppfyller standard M 3277 som skal benyttes. Send oss gjerne en email til office@mancraft.no for å få mer informasjon om hvilke produkter og leverandører som oppfyller denne standarden. Mer info kan også finnes på vår nettside under “Service”.

Hvilke frostvæsker er godkjent for MAN marine motorer?

For MAN marine motorer er det kun frostvæsker som oppfyller standard MAN 324 type NF som skal benyttes. Send oss en email til office@mancraft.no for å få mer informasjon om hvilke produkter og leverandører som oppfyller denne standarden.

Hva er et SCR-system ?

Et SCR-system er et eksos rensesystem som reduserer NOx-utslipp fra dieselmotoren. I SCR-systemet foregår prosessen “selektiv katalytisk reduksjon” (SCR) som omdanner nitrogenoksider, også referert til som NOx ved hjelp av en katalysator til Nitrogen (N2) og Vann (H2O). MANCRAFT AS leverer MAN motorer med etterbehandlingssystem for eksosavgassene basert på selektiv katalytisk reduksjon (SCR), for NOx-reduksjon til IMO Tier III nivå.

Hvor mye kan man spare ved installasjon av SCR-rensing?

Ved re-motorisering til MAN dieselmotor med SCR (IMO Tier III) reduseres NOx-utslipp med opptil 80% sammenlignet med eldre motorer (IMO Tier II)

NOx-fond medlemmer kan få dekket inntil 70% av totalkostnader ved ombygging til nytt fremdriftsanlegg med SCR. MANCRAFT er behjelpelig med søknadsprosessen opp mot NOx-fondet. En re-motorisering til nye MAN-motorer med SCR ombygging er en enkel ombygging for få en grønn profil. Installasjonen sørger for NOx-utslipp i henhold til IMO-krav, samt lavere dieselforbruk og den frigjør plass i maskinrom ved blant annet fjerning av lydpotter.

Hvordan melder man ifra om skade på min MAN motor?

Kunder kan enkelt melde ifra om skader/hendelser ved å ta kontakt på vår servicetelefon, tlf: 55 11 40 00 eller sende email til office@mancraft.no.

Ved garanti/reklamasjon meldes dette enkelt inn ved å laste ned og fylle ut skademeldingsskjema (finnes her: https://mancraft.no/kontakt-oss/). Ferdig utfylt skjema sendes på email til office@mancraft.no.

Hva er IMO Tier III?

Krav til NOx-utslipp fra International Maritime Organization (IMO). Gjelder for alle kommersielle marine motorer over 130 kW, innenfor visse områder. Fra 01.01.2021 må alle nybygg og større re-motoriseringer innfri krav på < 2 g NOx / kWh.

Hvordan oppfyller man IMO Tier III?

Ved å ha motorer med utslippsverdier som innfrir krav på < 2 g NOx / kWh. Dette kan oppnås med ulike løsninger, blant annet dieselmotor m/SCR, hybrid med dieselmotor m/SCR, hel-elektrisk, hydrogen fremdrift. Den mest kostnadseffektive, vekt- og plassbesparende løsningen er per i dag for re-motorisering er MAN dieselmotor med SCR.

Hva betyr hybrid?

Hybrid betyr at energien kommer fra flere kilder. Det kan for eksempel være diesel og elektrisitet (batteri). Innenfor fremdrift av skip virker hybrid fremdrift ved at man kan utnytte både elektrisk energi og diesel til å drive fartøyet fremover.

Hvordan virker hybrid?

Innenfor fremdrift av skip virker hybrid fremdrift ved at man kan utnytte både elektrisk energi og diesel til å drive fartøyet fremover. Det er vanlig med forskjellige operasjonsmoduser for båten; ren elektrisk fremdrift, diesel fremdrift (høy fart), generator modus, boost modus, peak shaving, etc.

Hvordan fungerer en elektrisk motor?

I en elektrisk motor er den bevegelige delen rotoren, som dreier akselen for å levere den mekaniske kraften. Rotoren har vanligvis ledere lagt inn i den som fører strømmer, som statorens magnetiske felt utøver kraft på for å snu akselen. Alternativt har noen rotorer permanente magneter (permanentmagnet-motor), og statoren holder lederne. Rotorer med permanentmagneter gir høy virkningsgrad over en større driftshastighet og effektområde

Hva mener vi med virkningsgraden til en elektrisk motor?

Virkningsgrad er et mål på hvor effektiv en elektrisk motor er, altså hvor mye kraft den får ut i forhold til hvor mye energi den tar inn (tall mellom 0-1). Typisk vil virkningsgraden til en elektrisk motor være rundt 90 %, men permanentmagnet-motorer kan ha høyere virkningsgrad opp mot 96 %.