Samarbeidspartnere

Enhver suksess er avhengige av gode støttespillere. Vi jobber helhetlig med våre samarbeidspartnere og leverandører, og sammen sørger vi for kvalitet i alle ledd fra prosjektering til oppstart. Vi prioriterer å jobbe med bedrifter som støtter opp under våre verdier, samt vårt ønske til å levere en best mulig løsning for våre kunder.
Vi arbeider tett sammen med motorfabrikanten MAN i Nürnberg, båtdesignere, verft, koblingsprodusenter, girprodusenter, propellerprodusenter og sluttkunder. Målsetningen er hele tiden å tilby den optimale fremdriftsløsningen for hvert enkelt fartøy.

Her ser du en oversikt over våre hovedsamarbeidspartnere og leverandører